Biolojik Arıtma Sistemleri

Organik kirletici içeriği yüksek atıksuların arıtılmasında biyolojik arıtma sistemleri kullanılmaktadır. Atıksuyun içinde bulunan askıda veya çözünmüş organik maddelerin bakterilerce besin ve enerji kaynağı olarak parçalanıp CO2 ve H2O ya dönüştürülmesi esasına dayanır.

En yaygın olarak kullanılan biyolojik arıtma sistemleri biyolojik paket arıtma, Kesikli Reaktörler, aktif çamur prosesleridir.

Gıda sektöründe özellikle zeytin salamura suyunun arıtımında yaptığımız çeşitli modifikasyonlar ile düşük kurulum ve işletim maliyetlerinde yüksek KOİ, BOİ, AKM giderimi sağlamaktayız.

Kesikli reaktörler ise su miktarlarının değişkenlik gösterdiği, düşük debilerdeki işletmeler için kurulmaktadır. Son yıllarda sık kullanılmaya başlanmış olan bir teknolojidir.